Capitol City är uppdelat i två primära sektioner, de inre och de yttre sektorerna. Höga murar avgränsar de yttre sektorerna från de åtta inre sektorerna, mer kända som Kärnan. De yttre sektorerna har blivit näst intill laglöst land som styrs av brottssyndikat eller maffiafamiljer. Sektor 14, en av de yttre sektorerna, var tidigare boplats för många av arbetarna på Capital Citys reaktorverk men när staden utvecklade sin strömförsörjning till kall fusion fick många av arbetarna sparken. Sen dess har Sektor 14 förfallit och blivit ett tillhåll för kriminella, tiggare, hemlösa, smuts och pack. Det händer att Capitol Citys specialstyrkor gör räder i de yttre sektorerna men detta är ytterst ovanligt och sker bara vid speciella tillfällen så som när en TV-kanal behöver ett bra reportage eller en högt uppsatt politiker behöver statuera exempel.

Livet innanför Muren är okänt för befolkningen i de yttre sektorerna och den enda inblick man har är via TV-sändningar. Det går många rykten och historier om vad som händer på andra sidan Muren men, bortsett från polisen, har ingen träffat någon som varit där. Redan i ett tidigt skede, när Muren var relativt nybyggd, var det få som färdades mellan de inre och yttre sektorerna men nu, efter nästan 300 år, har Murens fortifikationsverk förbättrats till fullkomligt ogenomträngligt. Automatiserade maskingevär, förbränningseld som pumpas genom kloakerna och strömförande stängsel är bara några av alla försiktighetsåtgärder som vidtagits. Det finns de som försökt ta sig förbi Muren men ingen har lyckats att ta sig tillbaka för att berätta historien…

Sektor 14 är en mörk, kall och skitigt plats. Hit når inget solljus, giftiga avgaser sipprar upp ur marken och varje dag är en kamp för överlevnad men det är här är platsen vi kallar hem.